Adatvédelmi nyilatkozat a nyomtatott formában vagy egyedi online gyűjtési rendszeren keresztül gyűjtött támogató nyilatkozatok esetében:

Az (EU) 2016/679 rendelettel (általános adatvédelmi rendelet) összhangban az e formanyomtatványon megadott személyes adatait kizárólag a kezdeményezés támogatására használják fel, és kizárólag ellenőrzés és igazolás céljából bocsátják az illetékes nemzeti hatóságok rendelkezésére. Ön ezen kezdeményezés szervezői csoportjától kérheti a személyes adataihoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését, valamint kezelésük korlátozását

Az Ön adatait a szervezői csoport a kezdeményezésnek az Európai Bizottsághoz történő benyújtásától számított legfeljebb egy hónapig, vagy a gyűjtési időszak kezdetétől számított leg feljebb 21 hónapig tárolja, attól függően, hogy melyik következik be korábban. Közigazgatási vagy bírósági eljárás esetén az adatok e határidőkön túl is megőrizhetők, legfeljebb az eljárás lezárultát követő egy hónapig.

Az egyéb közigazgatási vagy bírósági jogorvoslatok sérelme nélkül, Ön jogosult arra, hogy bármikor panaszt tegyen valamely adatvédelmi hatóságnál – különösen a szokásos tartózko dási helye, a munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti tagállamban –, ha megítélése szerint jogellenesen kezelik az adatait.

A kezdeményezés szervezői csoportjának képviselője, vagy adott esetben az általuk létrehozott jogi személy az általános adatvédelmi rendelet szerinti adatkezelők, akikkel az e forma nyomtatványon megadott adatok segítségével lehet felvenni a kapcsolatot.

Az adatvédelmi tisztviselő (ha van ilyen) elérhetőségei hozzáférhetők e kezdeményezésnek az Európai Bizottság nyilvántartásában szereplő internetes oldalán.

További információt, az Ön személyes adatait fogadó és kezelő nemzeti hatóság elérhetőségeit, valamint a nemzeti adatvédelmi hatóságok kapcsolattartási adatait itt találja:
http://ec. europa.eu/citizens-initiative/public/data-protection?lg=hu